Verveeld? Misschien heb je last van een bore-out


  • 13 juni 2017
  • Marieke van den Hout

Je bent een young professional. Je hebt een mooi diploma op zak, prachtige praktijkervaring en een bruisend netwerk. Je vindt een baan en bent enorm gemotiveerd om aan je carrière te gaan bouwen. En dan gaat het mis. Je komt thuis te zitten met stress-gerelateerde klachten.

De vervelingsziekte

In 2015 overkwam dat meer dan 100.000 jonge werknemers in de leeftijd tot 35 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van ArboNed. De term burn-out wordt dan snel genoemd. Wat opvalt, is dat je veel minder of eigenlijk nooit hoort: “hij heeft een bore-out”.

Bore-out staat bekend als de vervelingsziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door routinematig werk, maar ook door werk dat onder je niveau ligt. De saaiheid van de werkzaamheden en te weinig werk kan dus leiden tot een bore-out. De kenmerken van een bore-out komen overeen met die van een burn-out. En juist daardoor kan er verwarring ontstaan.

Verschil tussen bore-out en burn-out

Elize is werkzaam bij een bank. Ze zit vol ambitie maar weet dat ze ‘onderaan’ moet beginnen. Daardoor heeft ze eigenlijk te weinig uitdaging in haar werk. Ze blijft een beetje hangen in haar comfortzone en wordt niet genoeg uitgedaagd. Haar ontwikkeling staat stil. Elize haalt weinig voldoening uit haar werk en haar motivatie daalt.

Thomas is werkzaam bij een advocatenkantoor. Hij doet hard zijn best en dat wordt ook van hem verwacht. Hij verlegt zijn grenzen en werkt ’s avonds door om zijn werk af te krijgen. Hij wil zich graag bewijzen. Thomas raakt overprikkeld en zijn energie raakt langzaam op.

De kans is groter dat Elize een bore-out heeft en Thomas een burn-out. De symptomen zijn nagenoeg gelijk; lusteloosheid, slapeloosheid, frustratie, irritatie, een laag zelfbeeld of een verminderde/verhoogde eetlust. Dit kan gepaard gaan met lichamelijke klachten als hoofdpijn, steken in de hartstreek en spier- en gewrichtspijn. De diagnose van een psycholoog is in veel gevallen noodzakelijk om vast te stellen of het om een bore-out of burn-out gaat.


Tips tegen een bore-out

De Britse psycholoog Sandi Mann deed onderzoek en concludeert dat een op de vier medewerkers zich verveelt. Ook uit cijfers van het CBS blijkt dat jongeren tot 25 jaar een onderwijsniveau hebben dat hoger is dan het niveau dat het meest voor komt binnen het beroep. Reden genoeg om aan te nemen dat veel professionals hier tegenaan lopen.

Wat kun jij als professional doen om een bore-out te voorkomen?

#1. Kom in actie!

Kijk eens kritisch naar je takenpakket. Wanneer sta je in je kracht? Wat is een uitdaging voor jou? En wat vind je vervelend om te doen? Categoriseer je werkzaamheden. Bespreek dit lijstje met de collega’s uit je team. Bekijk hoe jullie de verschillende taken kunnen verdelen. Zorg ervoor dat jullie allemaal taken doen waarbij je talenten worden ingezet en je wordt uitgedaagd. Realiseer je ook dat zelfs je droombaan minder leuke kanten heeft.

#2. Creëer deadlines

Wanneer je to-do list maar kort is, heb je de neiging om je werk rustig aan te doen. Hoe kun je er voor zorgen dat je je tijd optimaal besteedt? Maak concrete afspraken over deadlines met je leidinggevende, collega’s en opdrachtgevers.

#3. Maak een planning

Bespreek je werkzaamheden tijdens een maandelijks voortgangsgesprek met je leidinggevende. Wat heb je afgelopen maand gedaan? En wat ga je de aankomende maand doen? Maak samen een planning.

#4. Werk aan je ontwikkeling

Bedenk waar je over 1, 2 of 5 jaar wilt staan. Wat wil je nog leren? Wil je meer specialistische kennis of wil je je kennis en vaardigheden juist verbreden? En kun je dat op de werkplek leren of daar buiten? Ga op zoek naar inspirerende trainingen of cursussen die bijdragen aan het behalen van jouw ambitie. Denk samen met je leidinggevende na over ontwikkelmogelijkheden en maak hier een plan voor.

Je was vast niet verveeld tijdens dit prettige verhaal over die bore-out. Blijf nog eventjes hangen en lees wat meer over leven en werken in het hier en nu.

Bronnen
http://www.nu.nl/
http://www.cbs.nl/


ook

interessant